savanter.se

Daniel Tammet

född den 31 januari 1979 är en brittisk savant med Aspergers syndrom/högfungerande autism med en exceptionellt minneskapacitet och huvudräkningsförmåga. På några få minuter kan han multiplicera tiosiffriga tal i huvudet eller dra roten ur tal och svara med tiotals decimaler. Han har också lärt sig 22 514 decimaler på pi.

Tammet talar engelska, franska, finska, tyska, spanska, litauiska, estniska, isländska och esperanto. Han tagit fram tre nya språk, mänti, uusisuom och lapsi.