savanter.se

Gilles Tréhin

född i frankrike 1972. Är bl.a. känd för sin fantasiskapelse Urville, den tänkta staden är belägen i södra Frankrike och bebos av 17 miljoner invånare. Tréhin har under ett antal år skapat mycket detaljerade beskrivningar av den fingerade staden både i form av projektionsritningar och skriftliga berättelser.