Myter om savant syndrom

Savants tycker inte om vad de gör.
Savants skulle aldrig utveckla sina kunskaper och talanger om de inte trivdes med dem.
Även om vissa savants verkar utföra sina förmågor på ett mekaniskt sätt och utan entusiasm har de på något sätt ett intresse för sin specialkunskap.

Savants har en naturlig gåva, så de behöver inte öva.
De flesta savanter tränar sina speciella färdigheter, även om vissa savants, särskilt matematiska och "kalenderräknare" verkar utföra beräkningar utan någon medveten uppmärksamhet. Det är dock klart att Savanters färdigheter inte är en generell talanger utan träning, uppmuntran och upprepning under lång tid.

Savanter lär sig automatiskt, så de behöver inte lektioner.
Savanter har en stark inre drivkraft, men de flesta kan dra nytta av undervisning och handledning.
Speciellt när det gäller musik, är det viktigt att savanter får tidig och specialiserad teknisk vägledning så att de inte utvecklar idiosynkratiska tekniker som försvårar för dem senare i livet.

Savanter förlorar ofta sin speciella förmåga om de får traditionell undervisning, särskilt som de lär språk.
Savanter kan ha svårt att ta till sig viss undervisning, men det är sällan som det de lär sig är i konflikt med deras specialistkunskaper. Ett exempel på hur denna myt fått sitt fäste är berättelsen om Nadia. "Nadia" var en autistiskt savant konstnär som sexåring, visade en häpnadsväckande förmåga att rita i "renässans-stil" perspektiv. När Nadia fick kommunikativt tal senare i barndomen, förlorade hon tydligen sin konstnärliga talang. I själva verket kom Nadias förlorade intresse för teckning i en förändring i hennes miljö då hennes mor dog och det är möjligt att Nadia bara förlorat sin huvudsakliga källa till uppmuntran, och att hennes konstnärliga gåvan slocknade p.g.a. bristande beröm och förstärkning.

Musikaliska savants spela vad de hör, not för not.
Musikaliska savanter är inte "bandspelare" Savanter kan behålla den underliggande strukturen i ett musikstycke, och är ganska skickliga på att fylla i bitar och ackord på ett sätt som passar deras fysiska nivå. Detta är i själva verket en av deras största styrkor.

Savanter är inte kreativa.
Många savanter älskar att improvisera Faktum är att många savants visar en hög nivå av kreativ förmåga från tidig ålder.

Savants skulle fortsätta att göra vad de gör, oavsett om de fick uppmuntran eller ej. De behöver ingen hjälp utifrån.
Liksom alla andra så vill savanter belönas och prisas för vad de gör bra. Savanter kräver normalt en familjär uppmuntran och hjälp av lärare för att förverkliga sina talanger.

Personer med Savant syndrom

Kim Peek

Derek Paravicini

Gilles Tréhin

Daniel Tammet

Tony DeBlois